artysci

„WTF!?”
Inspiracją do powstania monodramu „WTF!?” były zajścia z początku 2012 roku znane jako „sprawa ACTA”. Bez wątpienia był to przejaw autentycznej zbiorowej, ukierunkowanej i wyartykułowanej niechęci do rządu podpisującego umowy decydujące o naszym życiu bez odczuwania potrzeby konsultacji społecznych, niechęci do międzynarodowych koncernów, które wykorzystując lokalne przepisy w krajach europejskich próbują ograniczyć naszą wolność, niechęci do kontroli Internetu – ostatniej oazy wolności na świecie.

Bohater monodramu, grany przez Łukasza Pawłowskiego to wykształcony, inteligentny, młody mężczyzna, a jednocześnie spełnienie lęków współczesnego człowieka: nie ma pieniędzy za to ma długi, ma wykształcenie, ale jest mu niepotrzebne bo pracuje fizycznie, jest młody ale nie ma żadnych perspektyw. Za to jest bardzo świadomy tego co dzieje się dookoła i ma nam coś do powiedzenia o pseudo-polityce, kapitalistycznym wyzysku i politycznych kulisach naszego codziennego życia. Jego historia to przykład tego, co spotkać może każdego z nas jeśli jako społeczeństwo pozostawać będziemy bierni w stosunku do systemu.

Spektakl otrzymał I nagrodę na 11 Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego w Warszawie.

W skład grupy AnonyMMous.org wchodzą ludzie obojga płci, mieszkający w Poznaniu i nie tylko, na co dzień zajmujący się egzystencją w szeroko-pojętym świecie kultury. Niczym siatka terrorystyczna AnonyMMous.org nie posiada jednoznacznie określonego systemu hierarchii, raczej komórki odpowiedzialne za poszczególne działania. Praca kolektywna czy kreacja zbiorowa wydają się najbliżej określać istotę funkcjonowania grupy. Twarzą grupy w spektaklu WTF?! jest Łukasz Pawłowski.